История

Начало / История

Агроцар

АГРОЦАР ЕООД е вписано в Търговския регистър на 11.11.2008 г. със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. „ Георги Бенковски „№7.В първите години фирмата се занимава с производство, преработка и реализация на етерично-маслени култури и производните от тях.

През 2011г . "Агроцар" ЕООД стартира търговска дейност свързана с изкупуване и търговия на вътрешния пазар със зърнени и маслодайни култури, в т.ч. пшеница, слънчоглед, рапица, царевица и ечемик. Основната цел на дружеството е утвърждаването му сред водещите търговци със зърно и маслодайни култури на територията на Република България.

С цел успешното стартиране на търговската дейност през 2011г. дружеството получава удостоверение от Националната Служба за Зърното и Фуражите и е вписано в регистъра на търговците на зърно. "Агроцар" ЕООД притежава и необходимите сертификати от БАБХ (Българската Агенция по Безопасност на Храните) за изпълнение на своята търговска дейност.

Дружеството развива собствен търговски отдел, който осъществява търговската дейност на компанията, като поддържа отлични взаимоотношения с голям брой крайни клиенти. Отличните взаимоотношения, които дружеството поддържа с малките и средни земеделски производители позволява на "Агроцар" ЕООД да увеличи мащабите и обсега на търговската си дейност на национално ниво.